CONWOOD MOULD CONWOOD MOULD CONWOOD MOULD

CONWOOD MOULD

MOULD là một phần đặc trưng của ngôi nhà, không chỉ là đường chạy chỉ sàn nhà mà còn giúp che hoàn hảo đường nối giữa tường và sàn nha.

 

Mô tả:

Mô tả Màu Độ dày(cm) Rộng(cm) Dài(cm) Tr.lượng(kg)
End Mould Louis Tự nhiên 1.4 1o 100 1.75
Louis Tự nhiên 1.1/1.4 10 305 4.37/5.20
Classic Tự nhiên 1.4 10 305 5.20
Modern Tự nhiên 1.4 10 305 5.20

 

 

preview next

conwood

gỗ nhân tạo

conwood việt nam

go nhan tao