CONWOOD LAP SIDING BG CONWOOD LAP SIDING BG CONWOOD LAP SIDING BG

CONWOOD LAP SIDING BG

Lap Siding BG là một trong những lựa chọn cho cấu trúc bên trong và bên ngoài, đẹo, hữu dụng và theo xu thế hiện đại, Với những đặc tính đặc biệt như chắc chắn và bền

Piece/sq.m.
Lap Siding BG 2.15

Mô tả

Mô tả Màu Độ dày(cm) Rộng(cm) Dài(cm) Tr.lượng(kg)
Siding 6" Tự nhiên 1.1 15 305 6.89
preview next

conwood

gỗ nhân tạo

conwood việt nam

go nhan tao