CONWOOD DECORATIVE PANEL V-Groove CONWOOD DECORATIVE PANEL V-Groove

CONWOOD DECORATIVE PANEL V-Groove

Với lon chữ V trên mặt sản phẩm này làm sản phẩm này có thể trang trí cả bên trong và bên ngoài.

Piece/sq.m.
Decorative Panel V-Groove 1.07

Mô tả

Mô tả Màu Độ dày(cm) Rộng(cm) Dài(cm) Tr.lượng(kg)
Decorative Panel V-Groove Tự nhiên 1.1 30.5 305 12.83
preview next

conwood

gỗ nhân tạo

conwood việt nam

go nhan tao