CONWOOD DECORATIVE PANEL CONWOOD DECORATIVE PANEL

CONWOOD DECORATIVE PANEL

Sản phẩm này mang đến cảm nhận xúc giác bằng công nghệ mới trong vật liệu xây dựng trong trang trí cả bên trong và bên ngoài, với những rãnh đặc biệt, kết cấu mới.


Piece/sq.m.
Decorative Panel 1.38

Mô tả

Mô tả Màu Độ dày(cm) Rộng(cm) Dài(cm) Tr.lượng(kg)
Decorative Panel Tự nhiên 1.1 60 120 10.49
preview next

conwood

gỗ nhân tạo

conwood việt nam

go nhan tao