CONWOOD LATH CONWOOD LATH

CONWOOD LATH

Lath là vật liệu được đặt vào mặt ngoài trần nhà, mục đích che những khoảng trống bên dưới cấu trúc mái. Ứng dụng khác có thể dùng làm lam che nắng.

Piece/sq.m.
Lath 3" Cut 4.3
lath 4: Cut 3.12
Lath 3" UG 1.39
Lath 3" UG 0.35

Mô tả

Mô tả Màu Độ dày(cm) Rộng(cm) Dài(cm) Tr.lượng(kg)
Lath 3" Cut Tự nhiên 1.1 7.5 305 3.45
Lath 4" Cut Tự nhiên 1.1 10 305 4.60
Lath 3" UG Tự nhiên 0.8 60 120 7.28
Lath 3" UG Tự nhiên 0.8 120 240 31.06
preview next

conwood

gỗ nhân tạo

conwood việt nam

go nhan tao