CONWOOD EAVE CONWOOD EAVE CONWOOD EAVE

CONWOOD EAVE

1 Eave là vật liệu gắn liệu gắn vào mái, mục đích nhằm che cấu trúc mái. Theo thiết kế, Eave sywr sụng hai thanh 8 inch và 6 inch hoặc 6 inch và 4 inch.

 

Mô tả:

Mô tả Màu Độ dày(cm) Rộng(cm) Dài(cm) Tr.lượng(kg)
Eave 6" Tự nhiên 1.7 15 305 9.96
Eave 8" Tự nhiên 1.7 20 305 13.28
Eave 2 in1 NEW Tự nhiên 2.2 23.5 305 17.56

 

 

preview next

conwood

gỗ nhân tạo

conwood việt nam

go nhan tao