CONWOOD FENCE CONWOOD FENCE CONWOOD FENCE

CONWOOD FENCE

 

 

Mô tả:

Mô tả Màu Độ dày(cm) Rộng(cm) Dài(cm) Tr.lượng(kg)
Botany Tự nhiên 1.7 10 150 2.11
Botany Tự nhiên 1.7 10 150 3.17
Arrow Tự nhiên 1.7 10 150 3.17
Standard Tự nhiên 1.7 10 150 4.75

 

 

preview next

conwood

gỗ nhân tạo

conwood việt nam

go nhan tao