CONWOOD PLANK 2 CONWOOD PLANK 2 CONWOOD PLANK 2

CONWOOD PLANK 2"

 

 

Mô tả:

Mô tả Màu Độ dày(cm) Rộng(cm) Dài(cm) Tr.lượng(kg)
PLANK 2"
Tự nhiên 1.7 5 305 3.32

 

 

preview next

conwood

gỗ nhân tạo

conwood việt nam

go nhan tao