CONWOOD PLANK 1 CONWOOD PLANK 1 CONWOOD PLANK 1

CONWOOD PLANK 1"

 

 

Mô tả:

Mô tả Màu Độ dày(cm) Rộng(cm) Dài(cm) Tr.lượng(kg)
Botany Tự nhiên 1.7 10 100 2.11
Botany Tự nhiên 1.7 10 150 3.17
Arrow Tự nhiên 1.7 10 150 3.17
Stabdard Tự nhiên 1.7 10 150 4.75

 

 

preview next

conwood

gỗ nhân tạo

conwood việt nam

go nhan tao