CONWOOD DECK 12 CONWOOD DECK 12 CONWOOD DECK 12

CONWOOD DECK 12"

Conwood Deck 12" là một lựa chọn của sản phẩm Conwood cho sàn nhà.

Piece/sq.m.
Deck 12" D1 1.07
Deck 12" D2 1.07
Deck 12" D3 1.07


Mô tả

Mô tả Màu Độ dày(cm) Rộng(cm) Dài(cm) Tr.lượng(kg)
Deck 12" D1 Tự nhiên 2.5 30.5 305 29.20
Deck 12" D2 Tự nhiên 2.5 30.5 305 29.20
Deck 12" D3 Tự nhiên 2.5 30.5 305 29.20
preview next

conwood

gỗ nhân tạo

conwood việt nam

go nhan tao