CONWOOD SIDING CONWOOD SIDING CONWOOD SIDING

CONWOOD SIDING

Conwood Siding là một sản phẩm ốp tường để trang trí tường và bên ngoài.

Piece/sq.m.
Siding 6" 2.58

Mô tả

Mô tả Màu Độ dày(cm) Rộng(cm) Dài(cm) Tr.lượng(kg)
Siding 6" Tự nhiên 0.8 15 305 5.01
preview next

conwood

gỗ nhân tạo

conwood việt nam

go nhan tao