CONWOOD LAP SIDING G-series CONWOOD LAP SIDING G-series CONWOOD LAP SIDING G-series

CONWOOD LAP SIDING G-series

Lap Siding G-series là một trong những lựa chọn cho cấu trúc bên trong và bên ngoài. đẹp, hữu dụng và theo xu thế hiện đại. Với những đặc tính đặc biệt như chắc chắn và bền.

Piece/sq.m.
Lap Siding G0 1.57
Lap Siding G01 1.57
Lap Siding G02 1.57

Mô tả

Mô tả Màu Độ dày(cm) Rộng(cm) Dài(cm) Tr.lượng(kg)
Lap Siding G0 Tự nhiên 1.1 20 305 9.06
Lap Siding G01 Tự nhiên 1.1 20 305 8.88
Lap Siding G02 Tự nhiên 1.1 20 305 8.71
preview next

conwood

gỗ nhân tạo

conwood việt nam

go nhan tao